Čistenie priemyselných vôd

Stránka:   1 2 3 4 5 daľšie
Zobrazujem firmy 120 celkom 98

BOMES - Mészáros Alexander

Montáž, projektovanie a servis čistiarne odpadových vôd, Predaj baktérie do žumpy, na čistenie rúr, na likvidáciu tuku, do suchej WC a na štartovanie a údržbu čistiarne, predaj nerezových opravných ...
internet: www.bomes.sk, www.voda-uprava-cistenie.sk  

Alvest mont, s.r.o.

Dodávky čerpadiel a technologického zariadenia ČOV, projektovanie a realizácia čistiarní odpadových vôd.
internet: www.alvestmont.sk  

Alvest, s.r.o.

Čistenie odpadových vôd, vývoj a výroba strojných zariadení pre technológiu vody.
internet: www.alvest.sk  

Aqua trade Slovakia, s.r.o.

Úprava studničnej vody, pitnej a úžitkovej vody, zabezpečenie mikrobiologickej nezávadnosti, odstránenie dusičnanov, železa, mangánu, ťažkých kovov, zmäkčovanie vody.
internet: www.aqua-trade.sk  

Aquaflot spol. s r.o.

Vyrába a dodáva: Čistiarne priemyselných odpadových vôd, úpravne vody, biologické čistiarne AQUAFLOT, domové čistiarne AQ, plastové nádrže a zásobníky AQUAPLAST, celoplastové bazény AQUABAD, ...
internet: www.aquaflot.sk, www.aquaflot.sk  

Albixon a.s.

Popredný európsky výrobca bazénov Albistone a zastrešení. Výrobky s vysokou životnosťou a variabilitou. Výhradný predajca bazénového príslušenstva Brilix, vírivých vaní Brilix a Jacuzzi, ...
internet: www.albixon.cz  

Aquatec VFL s.r.o.

Výroba, montáž, servis komplexných technologických celkov na čistenie odpadových vôd.
internet: www.aquatec.sk, www.aquatec-vfl.sk  

AQUATECH, spol. s r.o.

Úprava vody na nechemickom princípe, ochrana voči vodnému kameňu, čistiarne odpadových vôd.
internet: www.aquatech.sk  

ARVD, s.r.o.

Výskum, vývoj a výroba riadiacich systémov a zariadení na čistenie odpadových vôd.
internet: www.arvd.sk  

AWT, s.r.o.

Návrh, inštalácia, výroba, servis dávkovacích čerpadiel a chemikálií, zariadení na úpravu a čistenie vody, technológie pre úpravu, spracovanie a likvidáciu kalu.
internet: www.aqua-awt.sk  

BB AQEX s.r.o.

Komplexné riešenie odpadového hospodárstva, návrh vhodného delenia odpadových látok, návrh technológie čistenia, projektové štúdie, konštrukčná a projektová dokumentácia atypických zariadení. ...
internet: www.bbaqex.sk, www.aqex.sk  

Bednár Montáže, s.r.o.

Predaj stavebného reziva, komponentov k zatepľovaniu, eurookien, dverí. Predaj čističiek odpadových vôd.
internet: www.cistickyodpadovychvod.sk, www.bednarmontaze.sk, www.ekotovar.sk  

BIO EKO s.r.o.

Likvidácia organických odpadov, dodávanie mikrobiálnych preparátov.
internet: www.bioeko.sk, www.bioeko.sk  

Bioclar, a.s.

Výroba a predaj čističiek odpadových vôd, čistenie a recyklácia odpadových vôd.
internet: www.bioclar.sk, www.bioclar.com  

BioCompacT spol. s r.o.

Bilogické čistenie odpadových vôd. Konzultačné služby, technologický a technický návrh čistenia, dokumentácia a ďalšie.
internet: www.biocompact.sk  

Bursa, s.r.o.

Projektovanie a inžiniering vodohospodárskych a ekologických stavieb, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vodohospodárske riešenie nádrží, hydraulické a hydrologické štúdie.
internet: www.bursa.sk  

Čovspol, a.s.

Predaj čistiarní odpadových vôd a ich jednotlivých častí.
internet: www.covspol.sk  

Daras, s.r.o.

Predaj bio čistiarní odpadových vôd. Montáž a servis čistiarní odpadových vôd.
internet: www.daras.sk  

DEMOX 2 spol. s r.o.

Výroba oceľových konštrukcií, pásových dopravníkov, tlakových nádob, plynoinštalácie, zámočníctvo.
internet: www.demox2.sk, demox2.sk  

Disa Plus, s.r.o.

Produkty v oblasti čerpacej techniky, techniky pre dezinfekciu pitnej a technologickej vody.
internet: www.disaplus.sk  
Stránka:   1 2 3 4 5 daľšie  
Copyright © 2006 - 2021 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.