Fondy

Stránka:   1 2 3 daľšie
Zobrazujem firmy 120 celkom 47

Adam Simonides n.f.

Ochrana a podpora zdravia, vzdelávania a rozvoj sociálnych služieb pre poúrazovú adaptáciu Ing. arch. Adama Simonidesa.
internet: www.simonides.sk  

Alex a Sebastián, n.f.

Neinvestičný fond založený na pomoc dvom postihnutým chlapcom.
internet: www.alexasebastian.wbl.sk  

ARDE, s.r.o.

Kompletné vypracovanie EÚ projektov, posudzovanie investícií, poradenstvo v oblastí financií.
internet: www.arde.sk  

Asset Management Slovenskej sporiteľne

Správcovská spoločnosť. Investovanie do podielových fondov.
internet: www.amslsp.sk  

Baten & Partners Slovakia s.r.o.

Poradenské a konzultačné služby v oblasti získavania finančných prostriedkov z fondov EÚ a medzinárodných zdrojov - poradenstvo pred prípravou projektu, príprava projektu, projektový manažment.
internet: www.batenpartners-slovakia.sk  

Baten & Partners Slovakia s.r.o., Bratislava

Poradenské a konzultačné služby v oblasti získavania finančných prostriedkov z fondov EÚ a medzinárodných zdrojov - poradenstvo pred prípravou projektu, príprava projektu, projektový manažment.
internet: www.batenpartners-slovakia.sk  

Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava

Poradenstvo v investičnom bankovníctve, poskytovanie úveru, hotovostný úver, COMMERZBANK, firemné bankovníctvo, platobný styk, šeky, investičné financovanie, leasing, verejné finančné podpory.
internet: www.commerzbank.sk  

Detský fond Nádej, n.f.

Neinvestičný fond zameraný na pomoc detským pacientom s onkologickým ochorením na území SR.
internet: www.detskyfondnadej.sk  

Enterprise investors s.r.o.

Správa súkromných fondov a kapitálových investícií veľkých finančných inštitúcií v strednej a východnej Európe, investovanie kapitálu do rozvinutých spoločností.
internet: www.ei.com.pl  

F84, n.f.

Neinvestičný fond zacielený na získavanie a prerozdeľovanie finančných prostriedkov medzi zariadenia pre autistov.
internet: www.f84.sk  

Fond národného majetku Slovenskej republiky

Prevod majetku štátu určeného na privatizáciu na neštátne subjekty.
internet: www.natfund.gov.sk  

Fond ochrany vkladov

Zabezpečovanie a výkon činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk.
internet: www.fovsr.sk  

Fond sociálneho rozvoja

Fond sociálneho rozvoja. Pomoc sociálne slabým, poskytovanie informácií, aktuality, granty a dotácie, pracovné ponuky.
internet: www.fsr.gov.sk  

Fond výtvarných umení

Podpora, osveta a propagácia tvorivých činností v oblasti pôvodnej výtvarnej a architektonickej tvorby, reštaurátorstva.
internet: www.fvu.sk  

Garančný fond investícií

Sústreďovanie peňažných príspevkov správcovských spoločností a obchodníkov s cennými papiermi. Správa fondov.
internet: www.garancnyfond.sk  

Garančný fond investícií

Fond sústreďuje peňažné príspevky od obchodníkov s cennými papiermi na poskytovanie náhrad za nedostupný majetok klientov.
internet: www.garancnyfond.sk  

Hlava roka, n. f.

Projekt na podporu slovenskej vedeckej a technickej inteligencie, dokumenty.
internet: www.hlavaroka.sk  

Hlavný stan nádeje n. f.

Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania.
internet: www.hsn.sk  

Hudobný fond

Národno-kultúrna verejnoprávna, mimovládna, nezisková inštitúcia. Podporovanie tvorivej činnosti v oblasti hudobného umenia.
internet: www.hf.sk  

ISC Real, s.r.o.

Zakladanie spoločností a odkupovanie spoločností. Vypracovanie zakladateľskej listiny, registrácia na úrade, registrácia spoločnosti na daňovom úrade, vypracovanie nájomnej zmluvy.
internet: www.iscreal.sk  
Stránka:   1 2 3 daľšie  
Copyright © 2006 - 2024 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.