Kultúrne domy

Stránka:   1 2 3 4 5 daľšie
Zobrazujem firmy 120 celkom 87

Bulharské kultúrne a informačné stredisko

Informácie o obciach, voľnom čase, športových a spoločenských podujatiach.
internet: www.bulkis.sk  

C&K Partners s.r.o.

Dom kultúry s reprezentačnými priestormi, reštaurácia a bar s názvom Bar u kniežaťa Rastislava.

Cultus Ružinov, a.s.

Jedna z mála a.s. pracujúcich vo sfére kultúry. Hlavnou náplňou činnosti sú kultúrne a vzdelávacie aktivity v prospech obyvateľov MČ Ružinov. Svoje dlhoročné skúsenosti však uplatňuje aj v ...
internet: www.cultus.sk  

Dom kultúry

Dom kultúry Sereď - prevádzkovateľ Kina Nova. Program vysielaných filmov, filmový klub, pripravované filmy, predpredaj vstupeniek.
internet: www.dk.sered.szm.com  

Dom kultúry Dúbravka

Informácie o programe kina a divadla. Ponuka reprezentačných priestorov na prenájom.
internet: www.dkdubravka.sk  

Dom kultúry Handlová

Program akcií, pripravované a uskutočnené akcie.
internet: www.dkhandlova.sk  

Dom kultúry Javorina Stará Turá

Kino, knižnica, mestské múzeum. Kurz kreslenia, prenájom priestorov, dychový orchester.
internet: www.dkjavorina.sk  

Dom kultúry odborov

Prevádzkovateľ Kina Mier, Klubu Bar-Oko, Astronomického kabinetu a úseku ekologickej výchovy v Nových Zámkoch.
internet: www.msks-nz.sk  

DOM KULTÚRY OZK, s.r.o.

Prenájom nebytových priestorov, usporadúvanie spoločensko-kultúrnych podujatí.

Dom kultúry Púchov

Rozvíjanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít obyvateľov Púchova a okolia.
internet: www.dkpuchov.sk  

KNIŽNICA - NÁMESTOVO

Informácie o podujatiach, kurzoch, knižnici a program kina.
internet: www.dkno.sk  

Dom Matice slovenskej

Umelecká a kultúrna činnosť rôzneho druhu, miesto kultúrneho povznesenia slovenského ľudu.

Dom Matice slovenskej

Spolupráca so Slovákmi žijúcimi v Maďarsku, spolupráca s národnostnými menšinami. Organizovanie športových a vzdelávaco-výchovných podujatí.
internet: www.matica.sk  

Dom Matice slovenskej

Poriadanie kultúrnych a spoločenských podujatí - výstavy, festivaly.
internet: www.maticalevice.eu.sk, www.matica.sk  

Dom Matice slovenskej

Organizovanie kultúrnych podujatí, letných táborov, vydávanie odborných publikácií. Práca s deťmi v materských a základných školách.
internet: www.matica.sk  

Dom Matice Slovenskej

Činnosti kultúrnych a umeleckých zariadení.

Dom Matice slovenskej

Dramatický krúžok, galéria, podujatia a predstavenia.
internet: www.dmskomarno.sk  

DOM MATICE SLOVENSKEJ

Rozvoj kultúry s regionálnou pôsobnosťou, výstavná a metodická činnosť, záujmovo - umelecká tvorivosť, rozvoj medzimestských vzťahov.
internet: www.matica.sk  

Dom Matice slovenskej

Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, výchovno-vzdelávacia a umelecká činnosť.
internet: www.dmsnitra.sk  

DOM MATICE SLOVENSKEJ

Stredisko zahraničných Slovákov. Kultúrno - spoločenská, výchovno - vzdelávacia, zábavná, umelecká, tvorivá, relaxačná a vydavateľská činnosť.
internet: www.matica.sk  
Stránka:   1 2 3 4 5 daľšie  
Copyright © 2006 - 2024 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.