Medicína, zdravie a životné prostredie

SlovakiaTrade > Medicína, zdravie a životné prostredie
Je tu 25 sekcií v ktorej sú 44 podsekcií
Kanalizácia (656)
Recyklácia (3227)
Terapia (356)
 
Stránka:   späť   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 daľšie
Zobrazujem firmy 6180 celkom 284

Klub psovodov záchranárov Slovenskej republiky

Celoročné ubytovanie psov. Dobrovoľná záujmová organizácia združujúca výcvikárov, pretekárov a psovodov so psami pre dosiahnutie spôsobilosti v záchrane pomocou vycvičených psov. Výcvik psov.

Klub Strážov

Združenie napomáhajúce rastu osobností cestou hľadania a vytvárania súladu ľudí a prírody.

Klub Tibetskej dogy

Združenie chovateľov Tibetskej dogy - informácie o chove, organizácia a účasť na výstavách, klubové akcie.

Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie

Dobrovoľné združenie. Aktivity smerujúce k podpore rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, presadzovanie legislatívnych zmien, šírenie poznatkov z oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Kremnica nad zlato

Ochrana životného prostredia pred negatívnymi dopadmi aktivít súvisiacich s ťažbou nerastných surovín v meste Kremnica.

KYNOLÓGIA JABLONICA

Stránky kynologického združenia v Jablonici - história, fotografie, akcie, inzercia, príprava akcií.

Kynologický klub Blatné

Informácie o činnosti kynologického klubu v Blatnom, možnosť kontaktovania jednotlivých členov výboru.

Lesné družstvo Turčianske Jaseno, družstvo

Služby na ochranu lesných porastov, združovanie lesníkov.

LESOPÔDOHOSPODÁRSKE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO

Spravovanie a starostlivosť o lesnú a poľnohospodársku pôdu.

Mestské Lesy v Bratislave, príspevková organizácia hlavného mesta SR Bratislavy

Organizácia zriadená za účelom spravovania a zveľaďovania lesného majetku mesta so zameraním na podporu mimoprodukčných funkcií lesov.

Mgr. Miloslav Zuziak - Slovenská rybárska agentúra

Komplexné služby v oblasti rybárstva a rybnikárstva. Vypracovávanie projektov EÚ, odborných posudkov, zarybňovacích plánov. Projektovanie rybníkov a liahní.

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Čadca

Rozvoj a uplatňovanie rekreačného a športového rybárstva, ochrana prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosť o ekológiu vôd a okolitej prírody.

Nezisková organizácia Camera Obskura

Založená s cieľom presadiť obnovu a rozšírenie parku na Šafárikovom námestí a vybudovať a prevádzkovať Múzeum a Galériu Camera Obskura v jeho podzemí.

Nadácia Dubnické opálové bane

Rekonštrukcia a ochrana kultúrno-historických a technických pamiatok. Ochrana zimoviska netopierov v dubníckych opálových baniach, obnova.

Nadácia Ekopolis

Ochrana životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva, občianska kontrola verejnej moci, vytváranie verejných priestranstiev.

Nadácia Horský park

Organizovanie pravidelných i jednorázových programov a akcií, informačná činnosť. Angažovanie sa v konkrétnych problémoch. Spolupráca so štátnou správou i inými občianskými organizáciami.

NADÁCIA ZELENÁ NÁDEJ

Podporovanie jednotlivcov i organizácie propagujúce myšlienky hlbokej ekológie s dôrazom na ochranu lesov. Projekty a programy.

NAUTILUS, agentura pro poznání země

Fotografické práce - fotodokumentačné práce, digitalizácie fotografií, videozáznam.

Ochrana karpatskej divočiny

Územná a druhová ochrana prírody, potláčanie pytliactva a nelegálneho obchodu so zvieratami.

Obecný podnik Kostolné Kračany, s.r.o.

údržba verejnej zelene, parkov a sadov, demolácia a zemné práce, maliarstvo a natieračstvo, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, cestná nákladná doprava, ...
Stránka:   späť   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 daľšie  
Copyright © 2006 - 2024 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.