Medicína, zdravie a životné prostredie

SlovakiaTrade > Medicína, zdravie a životné prostredie
Je tu 25 sekcií v ktorej sú 44 podsekcií
Kanalizácia (656)
Recyklácia (3227)
Terapia (356)
 
Stránka:   späť   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 daľšie
Zobrazujem firmy 121140 celkom 284

Propolis, n.o.

Presadzovanie práva občana na pokojné a zdravé životné prostredie, na právny systém a rozvoj demokracie v piešťanskom regióne.

R a Z O, s.r.o.

čistenie kanalizačných systémov, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien dodávateľským spôsobom, ...

Radovan Šulák

Medzinárodná autodoprava, vlastné skladové hospodárstvo.

Realeurope Fund, s.r.o.

sprostredkovateľská činnosť, maloobchod v rozsahu voľných živností, veľkoobchod v rozsahu voľných živností, činnosť organizačných poradcov, činnosť ekonomických poradcov, reklamné činnosti, ...

REGIONÁlNE CENTRUM SLOBODY ZVIERAT NITRA

Regionálne združenie pre ochranu a slobodu zvierat - poskytnutie domova zvieratám, ktoré sa ocitli v uliciach mesta.

Centrum pre ekologické štúdie - RNDr. Martin Korňan, PhD. - Ekoexpertízy

Aplikovaný a teoretický ekologický výskum. Príprava podkladov pre štúdie posudzovania vplyvov činností na životné prostredie. Vypracovávanie expertíz z oblasti zoológie a ekológie. Príprava metodík.

Rybárska spoločnosť

Prevádzka a udržiavanie rybárskeho revír, pravidelné zarybňovanie. Vydávanie povolení na lov rýb, vydávanie hosťovacích povolení.

SAB

Projekty na podporu životného prostredia. Vzdelávacie kurzy, kontakty, semináre.

Slovenská agentúra životného prostredia

Prevádzkovanie informačného portálu o životnom prostredí. Spravodajstvo o ŽP, informácie o stave ŽP na Slovensku. Prístup k databázam tvoreným v rezorte MŽP. Podpora environmentálnej výchovy.

Slovenská asociácia ochrany rastlín

Slovenská asociácia ochrany rastlín vznikla ako záujmové združenie, jej úlohou je obhajovať a presadzovať záujmy agrochemického priemyslu v Európe.

Slovenská holsteinská asociácia - družstvo

Záujmová organizácia združujúca chovateľov holsteinského dobytka, ako aj záujemcov o toto plemeno.

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o.

Nezisková organizácia na podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku s dôrazom na solárnu elektrickú energiu.

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Ochrana a výskum prírody, vtáctva a jeho biotopov.

Slovenská rastlinolekárska spoločnosť

Združenie sa zaoberá starostlivosťou o zdravie predovšetkým kultúrnych rastlín a ich produktov.

Slovenská vodohospodárska spoločnosť

Integrácia individuálnych a skupinových odborných záujmov so záujmami celospoločenskými v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia.

Slovenské združenie loveckej lukostreľby

Slovenské združenie loveckej lukostreľby - poľovačky v zahraničí.

Slovenský Hucul Klub

Ekologická nezisková organizácia založená na záchranu a ochranu huculských koní.

Slovenský národný komitét IWA

Medzinárodná organizácia pre vodu. Prezentácia slovenského vodného hospodárstva vo svetovom merítku a zastupovanie jeho záujmov v celosvetovej organizácii IWA.

Slovenský poľovnícky zväz

Vykonávanie skúšok z poľovníctva, organizovanie a riadenie poľovníckej kynológie, kontrola nad dodržiavaním predpisov v poľovných revíroch.
Stránka:   späť   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 daľšie  
Copyright © 2006 - 2024 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.