Obecný úrad

SlovakiaTrade > Volný čas > Obecný úrad
Stránka:   1 2 3 4 daľšie
Zobrazujem firmy 120 celkom 69

Hlavný banský úrad

Previerky pracovísk, činnosti a technických zariadení. Ukladanie opatrení na zabezpečenie racionálneho využívania ložísk nerastov.
internet: www.hbu.sk  

Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici

Orgán štátnej správy pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v územnom obvode Banskobystrického kraja.
internet: www.bb.ksu.sk  

Osobný úrad OÚ Bardejov

Výkon štátnej správy, konanie a rozhodovanie v administratívno-právnych, ekonomických vzťahoch. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenie, ekonomický, organizačný a živnostenského podnikania.
internet: www.minv.sk  

Osobný úrad OÚ Senec

Výkon štátnej správy, odbor civilnej ochrany a krízového riadenie, odbor ekonomický, organizačný, všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania a osobný úrad.
internet: www.minv.sk  

Osobný úrad OÚ Bratislava

Výkon štátnej správy, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, ekonomický, organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania, osobný úrad.
internet: www.minv.sk  

Osobný úrad OÚ Brezno

Výkon štátnej správy. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor ekonomický a organizačný, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania, osobný úrad.
internet: www.oubrezno.sk  

Osobnú úrad OÚ Čadca

Všeobecná verejná správa. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor všeobecnej vnútornej správy, organizačný, ekonomický odbor, odbor živnostenského podnikania.
internet: www.minv.sk  

Obvodný úrad Dolný Kubín

Všeobecná verejná správa, ekonomický a organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor živnostenského podnikania, osobný úrad.
internet: www.minv.sk  

OBVODNÝ ÚRAD GALANTA

Obvodný úrad Galanta - prednosta, asistent prednostu, osobný úrad. Odbory - organizačný, všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a krízového riadenia, ekonomický.
internet: www.galantaou.sk  

Osobný úrad OÚ Humenné

Všeobecná verejná správa, vedenie živnostenskej registrácie a živnostenského registra. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor všeobecnej vnútornej správy.
internet: www.minv.sk  

Obvodný úrad Humenné, pracovisko Medzilaborce

Všeobecná verejná správa, vedenie živnostenskej registrácie a živnostenského registra. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor všeobecnej vnútornej správy.
internet: www.minv.sk  

Obvodný úrad Humenné, pracovisko Snina

Všeobecná verejná správa, vedenie živnostenskej registrácie a živnostenského registra. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor všeobecnej vnútornej správy.
internet: www.minv.sk  

Osobný úrad OÚ Kežmarok

Orgán miestnej štátnej správy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Organizačný odbor, odbor živnostenského podnikania, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia.

Osobný úrad OÚ Komárno

Výkon štátnej správy obvodného úradu, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor ekonomický, organizačný, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania, osobný úrad.

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia OÚ Komárno

Výkon štátnej správy obvodného úradu, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor ekonomický, organizačný, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania, osobný úrad.

Osobný úrad OÚ Košice

Výkon štátnej správy, organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor ekonomický.
internet: www.minv.sk  

Odbor živnostenského podnikania OÚ Košice

Výkon štátnej správy, organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor ekonomický.
internet: www.minv.sk  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ KE - odbor výstavby a bytovej politiky

Výkon štátnej správy v odbore bytovej politiky, stavebného poriadku, územného plánovania.
internet: www.minv.sk, www.ke.ksu.sk  

Osobný úrad OÚ Košice - okolie

Oddelenie rozpočtu a účtovníctva, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, oddelenie vnútornej správy, odbor organizačný, odbor živnostenského podnikania, osobný úrad. Všeobecná verejná správa.
internet: www.kosice.sk, www.minv.sk  
Stránka:   1 2 3 4 daľšie  
Copyright © 2006 - 2024 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.