Protipožiarne zabezpečenie

SlovakiaTrade > Obchodné služby > Bezpečnostné služby > Protipožiarne zabezpečenie
Stránka:   1 2 daľšie
Zobrazujem firmy 120 celkom 26

Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS

Predaj hasiacich prístrojov. Poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi. Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.
internet: web.orange.sk  

Assent družstvo

Riešenie požiarnej bezpečnosti stavieb, prehliadky, revízie a opravy prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov, dodávky protipožiarnych zariadení.
internet: www.assent.sk  

Astra Security, s.r.o.

Poskytovanie komplexných služieb v oblasti požiarnych a bezpečnostných systémov - plynové stabilné hasiace zariadenia a servisné služby bezpečnostných systémov pre globálnych klientov.
internet: www.astrasecurity.sk  

BTS-PO, s.r.o.

Obchod s požiarnou technikou a hasiacimi prístrojmi. Odborné prehliadky vyhradených technických zariadení elektrických. Poradenstvo v oblasti BOZP.
internet: www.btspo.sk  

Hatala Cyril

Revízie protipožiarnych klapiek na vzduchotechnike, servis a revízie CO krytov.

Datrix, s.r.o.

Predaj hasiacich prístrojov, požiarnych projektov a poradenstva, audit BOZP.
internet: www.datrix.sk  

ERV - Janik s.r.o.

Revízie elektrických inštalácií a ručného náradia, kontroly protipožiarnej bezpečnosti, projektovanie elektroinštalácií.
internet: www.ervjanik.sk  

Balogh Gabriel

Nákup a predaj protipožiarnych zariadení, odborné prehliadky hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, tlakové skúšky.

Hasmat-požiarny servis - Gabriela Juhošová

Predaj požiarneho materiálu, servis hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov.
internet: www.hasmat.szm.sk  

Garajová Helena

Elektroprojekcia, odborné prehliadky a odborné skúšky. Montáž a opravy telekomunikačných inštalácií a zariadení.
internet: www.taues.tym.sk  

HOREX HX, s.r.o.

Predaj hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, hydrantového materiálu, požiarnych uzáverov, tabuliek a piktogramov.
internet: www.horex.sk, www.horex.sk  

Kubica Igor

Poskytovanie odborných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - školenia, kurzy, revízie, koordinátor BOZP na stavbách, technik a zabezpečenie technika PO, školenia pre vodičov.
internet: www.bezprecnostpripraci.sk  

Koja, spol. s r.o.

Komplexný požiarny servis a poradenstvo. Predaj, servis a revízie hasiacich prístrojov. Výroba dispečerských zariadení.
internet: www.koja.cz  

Mackovichová Ľubica

Predaj, opravy a kontroly elektrickej požiarnej signalizácie, uzáverov, zabezpečenie opravy požiarnych uváverov,
internet: www.bozpoma.sk, www.bozpoma.sk  

Mikey Firestop - Martin Kudelas

Odborné kontroly hasiacich prístrojov, dokumentácia k požiarnej ochrane, odborné kontroly, skúšky a riešenia v oblasti hasiacich prístrojov.

Monitor BP, s.r.o.

Školenia BOZP a požiarnej ochrany, služby technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika.
internet: www.monitorbp.sk  

Epower - Pavol Kováč

Komplexné zabezpečenie BOZP a PO podľa platnej legislatívy. Revízie, opravy a tlakové skúšky hasiacej techniky.

POPRAKO, spol. s r.o. Prakovce

Revízie hasiacich prístrojov. Technik požiarnej ochrany.

Pyro-Lady, s.r.o.

Výkon technika požiarnej ochrany a technika BOZP.
internet: www.pyro-lady.sk  

Pyrostop, spol. s r.o.

Hasiace prístroje Gloria, kontrola a oprava hasiacich prístrojov. Služby techniky PO a BP.

Stránka:   1 2 daľšie  
Copyright © 2006 - 2024 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.