Spracovanie miezd

Stránka:   späť   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 daľšie
Zobrazujem firmy 161180 celkom 1256

B M SOLUTIONS, s. r. o.

Vedenie a spracovanie miezd, zabezpečenie ročného zúčtovania dane z príjmov.
internet: www.bmsolutions.sk  

B&G FINANCE PROFIT group, s.r.o.

Audit účtovnej závierky - overenie účtovnej závierky audítorom, audit priebežných výkazov, audit vnútorných kontrolných procesov účtovníctva.
internet: www.bgfinance.sk  

B.A.G. s. r. o.

Vedenie účtovníctva, vedenie mzdovej agendy a ekonomické poradenstvo.
internet: www.bejlekag.sk  

B.M.C., s.r.o.

Audítorské činnosti. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva vrátane vypracovania riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky. Mzdová evidencia a personalistika. Vypracúvanie daňových priznaní.
internet: www.bmc.sk  

BADUCCI Consult, a.s.

Účtovné poradenstvo z oblasti metodiky vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky.
internet: www.baducci.sk  

BALU, s.r.o.

Účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, audítorské činnosti, daňové poradenstvo.

Bana-SK, spol. s r.o.

Vedenie účtovníctva, evidencia DPH, spracovanie štatistických výkazov, daňové poradenstvo.
internet: www.banask.sk, www.thorsteinarshop.sk  

BARBAL, s. r. o.

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy, zakladanie spoločností s príslušným poradenstvom, organizovanie odborných seminárov o účtovníctva a zákonoch.
internet: www.barbal.sk  

Barta, s.r.o.

Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy, spracovanie daňových priznaní a zastupovanie klienta na úradoch. Poradenstvo, audit a zakladanie obchodných spoločností.
internet: www.barta.sk  

BARTIMEX, spol. s r.o.

Poskytovanie audítorských služieb, vedenie účtovníctva, daňové a účtovnícke poradenstvo.

BAUDIT spol. s r.o.

Správa bytov, zabezpečenie údržby a technická správa budov.
internet: www.baudit.sk  

Baumal s.r.o.

Účtovnícke služby, vedenie účtovnej evidencie, pokladničnej knihy, vypracovanie miezd. Spracovanie daňových priznaní.
internet: www.silvia-konyveles-komarno.sk  

baya T&A, s.r.o.

Školenia z oblasti účtovníctva a daní, účtovné poradenstvo pre ľubovoľnú hospodársku operáciu klienta, vypracovanie reportingových balíčkov podľa požiadavok, spolupráca a dodanie podkladov audítorom.
internet: www.baya.sk  

BBA Ekonomic s.r.o.

Preprava osôb 9-miestym mikrobusom v rámci celej Slovenskej republiky a celej Európskej únie.
internet: www.bbaekonomic.sk  

BBA Ekonomic s.r.o., Galanta

Ponuka kompletného spracovania daňových priznaní.
internet: www.bbaekonomic.sk  

Bc. Ľuboš Valach - LW Accounting

Vedenie účtovníctva - jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, spracovanie miezd (do 20 zamestnancov), spracovanie daňových priznaní.

Bc. Viera Hrbánová - EÚPP

Ekonomické a účtovné poradenstvo, spracovanie miezd a personalistiky.

Bc. Eva Krajčovičová - EVELIN

Poskytovanie ekonomických služieb a poradenstva. Externé spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy.

ALFA AUDIT, s.r.o.

Spracovanie účtovnej agendy a miezd, audit. Služby daňových poradcov.
internet: www.alfa-audit.sk  

ALFA AUDIT, s.r.o., Trenčín

Audit účtovnej závierky, externé spracovanie ekonomických agiend. Služby daňových poradcov, súdnych znalcov.
internet: www.alfa-audit.sk  
Stránka:   späť   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 daľšie  
Copyright © 2006 - 2024 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.