Výzkum v prírodných vedách

Stránka:   1
Zobrazujem firmy 117 celkom 17

Psotkova chata

Ochrana a revitalizácia poškodenej krajiny a lesov, najmä po povodniach a víchriciach.
internet: www.bystrinka.sk, www.psotkovachata.sk  

Eko-Centrum, o.z.

Neziskové občianske združenie Eko-Centrum - príprava a realizácia rozvojových projektov v oravských obciach.
internet: www.enviroaktiv.sk  

Environmental s. r. o.

Ochrana životného prostredia, meranie stavu prostredia na území Slovenskej republiky, systémy správy podnikového prostredia.
internet: www.environmental.sk  

Environmentálny inštitút o.z.

Ochrana zdrojov pitnej vody, zveľaďovanie a obnova hodnôt kvality života. Podpora, propagácia a realizácia ekologického a environmentálneho vzdelávania, realizácia analýz a poradenstvo.
internet: www.enviroinstitut.sk  

Hradisko Zobor

Občianske združenie záujemcov o lokalitu "Hradisko Zobor" na úpätí vrchov Pyramída a Zobor v CHKO Ponitrie.
internet: www.hradiskozobor.sk  

Ipeľská únia pre ochranu životného prostredia a kultúrnych hodnôt povodia Ipľa

Ochrana životného prostredia v povodí rieky Ipeľ, pomoc pri riešení ekologických problémov, výskum a rozvoj regiónu, zavádzanie alternatívnych spôsobov energetiky a dopravy.
internet: www.ipelskaunia.sk  

JUDr. Ivan Justin Škrabala - PROFIKREAL

Pomoc pri vymáhaní pohľadávok, služby realitnej kancelárie, sprostredkovateľská činnosť, ochrana životného prostredia.
internet: www.reality.webka.info  

KATARÍNKA

Občianske združenie najmä mladých ľudí zamerané na záchranu kultúrnych pamiatok formou dvojtýždňových letných táborov pre dobrovoľníkov.
internet: www.katarinka.sk  

Klub priateľov Pieninského národného parku

Nezisková organizácia zameraná na ochranu prírody v Pienap-e a jeho okolí.

Nadácia Dubnické opálové bane

Rekonštrukcia a ochrana kultúrno-historických a technických pamiatok. Ochrana zimoviska netopierov v dubníckych opálových baniach, obnova.
internet: www.opalovebane.eu  

Občianske združenie EKOSVINKA

Napomáhanie a iniciovanie TUR v povodí Svinky. Podpora programov komplexného rozvoja vidieckych komunít. Podpora programov na obnovenie ekologických funkcií a vodných tokov.

Centrum pre ekologické štúdie - RNDr. Martin Korňan, PhD. - Ekoexpertízy

Aplikovaný a teoretický ekologický výskum. Príprava podkladov pre štúdie posudzovania vplyvov činností na životné prostredie. Vypracovávanie expertíz z oblasti zoológie a ekológie. Príprava metodík.
internet: www.ekoexpertizy.sk  

SNOWDROP s. r. o.

Projekt, ktorého cieľom je záchrana a obnova rekreačného prostredia Železná studnička.
internet: www.snowdrop.sk  

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, príspevková organizácia

Ochrana anorganických častí prírody, drevín, biotopov a územná ochrana. Druhová ochrana rastlín a živočíchov, medzinárodná spolupráca.
internet: www.sopsr.sk  

Združenie občanov lokality Fialkové údolie

Činnosť združenia so zámerom zachovanie urbanistickej zástavby lokality Fialkové údolie.
internet: www.fialkoveudolie.sk  

Združenie ochranárov Dolného Žitného Ostrova

Ochrana Národnej kultúrnej pamiatky Vodný mlyn v Kolárove, environmentálna výuka v prírodnom prostredí.
internet: www.vodnymlyn.sk  

Združenie Vysoké Tatry

Obnovovanie flóry a fauny vo Vysokých Tatrách, organizovanie brigád na čistenie chodníkov.
internet: www.tis-slovakia.sk  
Stránka:   1
Copyright © 2006 - 2024 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.