Notári

Stránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 daľšie
Zobrazujem firmy 120 celkom 563

CHOVANEC MILAN JUDr. - ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s.r.o.

Naša advokátska kancelária, konštituovaná ako obchodná spoločnosť v roku 2005, je svojím personálnym obsadením a rozsahom činnosti pokračovaním v poskytovaní právnych služieb prakticky od roku 1990.
internet: www.laurin.sk, www.laurin.sk  

PODHORSKÁ ALŽBETA JUDr.

Správa zápisnice o zmluvách, závetoch, exekučných tituloch, osvedčovanie právne významných skutočností a listín.

KORENECOVÁ ALENA JUDr.

Osvedčovanie právne významných skutočností, spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch.

IVIČIČOVÁ MÁRIA JUDr.- NOTÁRSKY ÚRAD

-dedičské konania-spisovanie zmlúv-overovanie podpisov-poradenstvo ohľadom majetkového práva
internet: www.notarlevice.sk  

JUDr. Viera Selecká, notárka

Notárska činnosť. Osvedčovanie právnych skutočností, overovanie dokumentov a podpisov.
internet: www.selecky.sk  

Derya Group, s. r. o.

Sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu, zámeny nehnuteľností, poradenstvo v oblasti prevodov vlastníckych práv nehnuteľností, rekonštrukcie bytov a nehnuteľností.
internet: www.deryagroup.sk  

PIJÁK ZDENKO JUDr.

Overovanie pravosti dokumentov, podpisov, poskytovanie notárskych služieb.

ATANASOVÁ JOZEFÍNA JUDr. - NOTÁRSKY ÚRAD

Notársky úrad. Na požiadanie poskytujeme notárske služby i vo vašej organizácii alebo v mieste bydliska.
internet: notar.host.sk  

JUDr. Martina Gontkovičová . notárka

Osvedčovanie podpisov a majetkové poradenstvo, spisovanie zmlúv a listín, záložné právo, obchodná agenda úschovy, dedičská agenda, závety.
internet: www.notar-bratislava.sk  

Notárka - JUDr. Jana Krompáková

Vykonávanie notárskej činnosti, spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, vydávanie osvedčení.

Jozef Čurila, notár

Osvedčovanie a spisovanie právne významných skutočností - notárska kancelária.

Mgr. Adriana Papanková, notárka

Registrácie, spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch - notárska kancelária.

JUDr. Agáta Wiegerová, notárka

Spisovanie listín, vykonávanie správy majetku. Poskytovanie právneho poradenstva.

JUDr. Agáta Wiegerová, notárka

Notárska kancelária. Spisovanie listín, vykonávanie správy majetku. Poskytovanie právneho poradenstva.

JUDr. Alena Kovácsová - notár

Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, konania vo veciach notárskych úschov. Právne poradenstvo.

Mesárošová Alena, JUDr.

Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch - kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, závety a listiny o vydedení, spoločenské zmluvy a zakladateľské listiny o založení spoločností
internet: www.notar-urad.sk  

Notárka - JUDr. Alena Motyčková

Osvedčovanie právne významných skutočností a listín, správa zápisnice o zmluvách, závetoch, exekučných tituloch.

JUDr. Alena Ondrušeková, notárka

Spisovanie, overovanie a vydávanie verejných listín o právnych úkonoch.

JUDr. Alena Ondrušeková, notárka

Spisovanie, overovanie a vydávanie verejných listín o právných úkonoch. Poskytovanie právnych rád.

JUDr. Alexander Demeter, notár

Vyhotovenie verejných listí, zmlúv a osvedčení. Ochrana práv a oprávnených záujmov.

Stránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 daľšie  
Copyright © 2006 - 2024 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.