Stavebné sporiteľne

Stránka:   1 2 daľšie
Zobrazujem firmy 119 celkom 26

mBank v SR

Ponuka štyroch okruhov produktov: bežné účty vedené bezplatne, sporiace účty, úvery na bývanie a spotrebné úvery. Finančné poradenstvo.
internet: www.mbank.sk  

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Pobočka zahraničnej banky, ponuka finančných služieb slovenským a nadnárodným spoločnostiam, bežné účty, bezhotovostný platobný styk, hotovostné operácie, analýza devízového a úrokového rizika.
internet: www.citibank.sk, www.citi-bank.sk, www.citibank.com  

Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava

Poradenstvo v investičnom bankovníctve, poskytovanie úveru, hotovostný úver, COMMERZBANK, firemné bankovníctvo, platobný styk, šeky, investičné financovanie, leasing, verejné finančné podpory.
internet: www.commerzbank.sk  

Československá obchodná banka, a.s.

Platobný styk a zúčtovanie, poskytovanie investičných služieb, investičných činností.
internet: www.csob.sk  

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

Stavebná sporiteľňa s výhodnými produktami sporenia, aj s možnosťou získaní úverov na účely týkajúce sa bývania.
internet: www.csobsp.sk, www.csobsp.sk  

Prima banka

Poskytovanie kompletných finančných služieb občanom, podnikom, obciam a podnikateľským subjektom v oblasti bankovníctva - správa fondov. Financovanie rozvojových programov.
internet: www.primabanka.sk  

GE Money, a.s.

Poskytovanie úverov a pôžičiek, činnosť poisťovacieho agenta, leasing dopravných prostriedkov.
internet: www.gemoney.sk  

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Korporátne a štruktúrované finančníctvo, leasing, správa platieb a hotovosti, produkty finančných trhov v rámci rozsahu peňažných trhov, štátnych obligácií, cudzích mien, cenných papierov.
internet: www.ing.sk, www.ingbank.sk  

J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky

Správa fondov, prijímanie vkladov od verejnosti, poskytovanie úverov, finančný prenájom (finančný lízing), platobný styk a zúčtovanie, vydávanie a správa platobných prostriedkov, poskytovanie záruk.
internet: www.jet.sk, www.jt-banka.sk, www.jtfg.sk  

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Komplexné finančné služby so zameraním najmä na produkty firemného bankovníctva.
internet: www.koba.sk  

Česká spořitelna, a.s.

Bankové služby.
internet: www.csas.cz  

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
internet: www.nbs.sk  

Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike

Poskytovanie finančných služieb v oblasti osobných účtov (sporiacich, terminovaných), hypotekárnych, spotrebných a kontokorentných úverov, investovanie.
internet: www.oberbank.sk, www.oberbank.sk  

OTP Banka Slovensko, a.s.

Depozitné služby korunové i devízové, zmenárenské a pokladničné služby, úverové služby, platobný styk domáci i medzinárodný, poradenské služby, treasury a investičné bankovníctvo.
internet: www.otpbanka.sk, www.otpready.sk  

Poštová banka, a.s.

Vedenie účtov klientov, vkladové produkty, poskytovanie úverov a investičných produktov.
internet: www.pabk.sk  

Privatbanka, a.s.

Špecializovaná banková inštitúcia, ktorá sa zameriava na privátne bankovníctvo. Poskytovanie špecializovaných finančných a investičných služieb.
internet: www.privatbanka.sk  

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA a.s.

Komerčná banka s úplnou devízovou licenciou a povolením na vykonávanie hypotekárnych bankových obchodov.
internet: www.slsp.sk, www.bankujeme.sk, www.bankujsnami.sk  

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Záručné, príspevkové a úverové programy, konzultačná činnosť a finančné sprostredkovanie.
internet: www.szrb.sk  

Tatra banka a.s.

Ponuka hypotekárnych a bezúčelových úverov, termínovaných účtov.
internet: www.tatrabanka.sk, www.bezkontaktneplatby.sk, www.bank24.sk  
Stránka:   1 2 daľšie  
Copyright © 2006 - 2024 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.